:::Centrum bydlení, financí­, optimalizace energií a volného času-finance.poradce.cz,Vladimír Hořák:::

Jak můžete ušetřit

Ukázka, jak ušetøit tøeba na topení.Raiffeisen Stavební spoøitelna

Optimalizace nákladů na energie

Co nabízím ?

Jsem energetický poradce, zabývající se obchodní a konzultační činností v oblasti energetiky. Spolupracuji s více dodavateli elektrické energie a plynu, od nichž získávám ty nejvýhodnější podmínky. Mohu si proto dovolit nabízet zaručené energetické úspory.

Zajistím vám energetické poradenství na míru!

Jak to, že levněji?

Moji obchodní partneři vyrábějí plyn či elektrickou energii jednak sami, a jednak nakupují na energetické burze. Vzhledem k objemům, s nimiž pracuji, mohu s dodavateli dojednat mnohem výhodnější podmínky než samotný zákazník.

Díky nižší operativě, a zejména nižším maržím jsou moji partneři podstatně levnější (a v nejbližší době i levnější zůstanou) než stávající majoritní dodavatelé. Ti si na svoje výsadní postavení již zvykli a nejsou schopni, přinejmenším na úrovni menších společností a domácností, reagovat dostatečně pružně na současné snižování cen.

Reálné úspory

I přes avizované slevy majoritních dodavatelů zůstanou moji partneři levnější - už jen proto, že je na tom založena jejich existence.

Se svými klienty buduji dlouhodobou spolupráci. Neustále sleduji energetický trh a podle probíhajících změn aktualizuji moji nabídku.

Věřím, že spolupráce se mnou bude pro vás přínosem.

Moje poradenství je pro Vás bezplatné a skládá se z výběru vhodného dodavatele a správného nastavení distribučních sazeb. Na rozdíl od mnoha jiných dodavatelů standardně nepožaduji žádné aktivační či deaktivační poplatky. Věřím, že mých služeb využijete a navážeme tak oboustranně výhodnou spolupráci.

Nabídka pro mé klienty

Základní parametry nabídek, které klientům předkládám, jsou:

  • Jsem energetický poradce a zakládám si tudíž na dlouhodobé spolupráci. Jde mi o podpis co nejvýhodnější smlouvy pro klienta, protože jen tak si získám jeho důvěru a budu moci navázat dlouhodobou spolupráci, která je na rychle se měnícím energetickém trhu velkou výhodou jak pro mne, tak hlavně pro klienta.
  • Standardně v hladině nízkého napětí uzavírám smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tedy totožnou, jako máte uzavřenou nyní.
  • Na rozdíl od mnoha jiných dodavatelů standardně nepožaduji žádné aktivační či deaktivační poplatky.
  • Mé poradenství je pro Vás bezplatné. Jsem placen provizně od našich partnerů, u kterých mám nastaveny odměny dle množství odebrané elektřiny. Záleží mi tedy na maximální výhodnosti smlouvy pro klienta. Pokud je klient s mými službami spokojen, tak nejlepší odměnou pro poradce přímo od klienta je jeho osobní doporučení dalším potenciálním klientům, ať už z řad domácností či firem.
  • Mé poradenství se skládá z výběru vhodného dodavatele a správného nastavení distribučních sazeb. Současná úspora se pohybuje od 5 do 15 % ceny za silovou elektřinu. Do budoucna plánuji zpoplatněnou službu, při které klientům poradím s velikostí jističů vzhledem k používaným spotřebičům a profilu spotřeby. Možná úspora při této variantě se bude pohybovat v řádech deseti až statisíců ročně, dle velikosti odběru.
  • Smluvní vztah je vždy navázán přímo mezi Vámi jako odběratelem a doporučeným dodavatelem elektrické energie nebo plynu.

Věřím, že mých služeb využijete a navážeme tak oboustranně výhodnou spolupráci na mnoho let. Stejně tak doufám, že budete s mými službami spokojeni a o svou spokojenost se podělíte se svými obchodními partnery a přáteli.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nesrovnalostí mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem Ing. Bc. Vladimír Hořák.Napište


Ing. Bc. Vladimír Hořák

775 239 960

573 342 916

horak@finance-poradce.cz

Designed by ©rajagraphics